اولین جشنواره انار و سفال شهرضاجشنواره انار و سفال شهرضا
   
شهرضا ، شهر سفالینه های فیروزه ای
سفال اغلب شهرهاى ايران کارگاه‌هاى سفالگرى وجود دارد که تعدادى از آنها مختص سفال‌هايى است که مورد مصرف محلى دارند. اما در بعضى ديگر از مناطق سفال‌هايى ساخته مى‌شود که به شهرهاى بزرگ منتقل شده و در فروشگاه‌ها به عموم عرضه مى‌شود. اين سفال‌ها وجه مشخصه‌اى داشته و از يکديگر متمايز مى‌باشند. اين تمايز به‌علت ويژگى‌هاى خاص بومى و نقوش محلى هر ناحيه است . هنر سفالگری و سرامیک سازی در شهرضا پیشینه‌ای طولانی دارد و سالیان درازی است که شیوه ارتزاق برخی از مردمان این دیار است. این پدیده در این منطقه به شیوه خاص خود تکوین یافته به گونه‌ای که امروزه از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار بوده و شهرضا نیز در کنار میبد و لالجین همدان دارای سبک خاص خود در سرامیک و سفال گشته‌است.
شهرضا با دو نوع خاک کار مى‌کنند؛ يکى خاک رس منطقه و ديگر خاک سفید که از نقاط ديگر آورده مى‌شود. ظروف آبى شهرضا که منقوش است، نقش‌هايى به‌ رنگ سياه با خطوط و طرح‌هايى ظريف شامل گل و برگ و تصوير ماهى و پرنده و حيوانات ديگر دارد که تمام ظروف را مى‌پوشاند. اين اشياء با خاک سفيد ساخته مى‌شود. سفال هفت رنگ شهرضا نيز با خاک سفيد ساخته مى‌شود که ابتدا سطح ظرف را با لايه‌اى از گل دوغاب سفيد خالص‌تر مى‌پوشانند، بعد نقوش مختلف را با خطوط ظريف سياه ترسيم کرد. سپس داخل نقش را با لعاب‌هاى رنگين متنوع پر مى‌کنند و بعد تمام بدنه را با لعاب بى‌رنگى مى‌پوشانند و مى‌پزند. نوع ديگرى از سفال نيز در شهرضا ساخته مى‌شود که بيشتر در اصفهان نقاشى مى‌شود و شبيه سفال هفت رنگ است. در اين نوع فقط نقوش با لعاب هستند و زمينه بدون لعاب مى‌ماند ايجاد نقش بوسيله کنده‌کارى روى سفال نيمه‌خشک روش ديگرى است که در شهرضا به‌کار مى‌رود .
 
اداب و سنن شهرضا اقتصاد شهرضا برنامه های جشنواره اهداف جشنواره انار